Manifest.

  De flesta företag har värderingar eller budskap som bärs med in i varje projekt. Dessa ord är till för att förtydliga företagets värdegrund och stärka ursprungliga tankar och mål, både [...]