Från oss alla, till er alla, en riktigt god Lucia. Så här firar vi på Malmö-kontoret!