Willys-huset, Malmö

Handelsfastigheten Katrinelund i utkanten av Malmös stadskärna går en spännande framtid till mötes. Fastigheten omfattar fyra våningsplan om vardera 8 000 kvadratmeter och lokalerna anpassas för både handel och kontor.

Beställare är Katrinelund IC och Planörs uppdrag är att utifrån rådande situation ta fram en helhetsplan för fastigheten

Fakta

Beställare Katrinelund IC
Projektnamn Katrinelund
Typ Ombyggnadsarbete, handelsfastighet
Skede Samtliga skeden
Storlek 36 000 kvm

Kraftvärmeverket i Helsingborg

Projektets totala budget uppgår till 1,85 miljarder kronor och enligt tidplanen ska pannan tändas för inledande prov i september 2012.

Efter omfattande grundarbeten under hösten 2010 startade gjutningen av det 5000 kvadratmeterstora golvet i februari. I mars inleddes arbetet med den 22 meter höga pannhusväggen och sen har det gått fort. Byggnaden blir 180 meter lång 50 meter hög och har en skorsten på 90 meter

Fakta

Beställare Öresundskraft Kraft och Värme AB
Projektnamn KKV 1 Filborna
Typ Nybyggnad
Skede Projekteringsskede och genomförandeskedet.
Planörs roll: KA enligt PBL
Storlek 1,85 miljarder

Valpen bostäder i Eslöv

Projektet omfattar 77 lägenheter med balkong eller uteplats I etapp ett färdigställs tre större byggnader – två hus med fem våningar och ett med sju våningar Inflyttning 2013

Fakta

Beställare Ebo
Projektnamn Valpen
Typ Bostäder
Skede Entreprenad
Storlek 180 miljoner

Sjukhus, Malmö & Lund

Här presenteras ett av våra projekt till regionservice

Totalt har vi i dags läget haft upp i mot ca 25 st projekt alltifrån projektledning av ombyggnationer av vårdcentraler till hög specialiserade sjukvårdsanläggning.

Fakta

Beställare Regionservice
Projektnamn Ombyggnad av intensiv och akut vårdsavdelning
Typ Vård
Skede Färdigställt
Storlek 1600 m2 24 miljoner

Skola Borgeby

Här presenterar vi en de skolprojekt där vi har varit engagerade i

Fakta

Beställare Lomma kommun
Projektnamn Montessori skola i Borgeby
Typ Skola
Skede Färdigställt
Storlek 2000 m2

Kv. Niagara

Upp till 13 våningar högt, drygt 400 arbetsplatser och hela 25 000 kvadratmeter. Där har ni Malmö högskolas nya byggnad i kvarteret Niagara på Universitetsholmen. Planör är med i projektledningen som i huvudsak drivs av Akademiska Hus.

Fakta

Beställare Akademiska Hus
Projektnamn Kv. Niagara
Typ Nybyggnation av högskola
Skede Samtliga skeden
Storlek 25 000 kvm, ca 750 MSEK

Scandic Hotell, Helsingborg

Renoveringen av Scandic Nord är en del av ett projekt som omfattar 26 väghotell och genomförs som ett samarbete mellan hotelloperatören Scandic Hotels och fastighetsägaren Pandox AB.

Produktionen sker etappvis med pågående hotellverksamhet, vilket kräver exakt detaljplanering och samordning för att minimera störningar.

Fakta

Beställare Scandic Hotels AB
Projektnamn Scandic Nord, Helsingborg
Typ Renovering av 75 hotellrum och publika ytor (inkl. reception, restaurang, lobby och bar)
Skede Uppdraget omfattar att vara Scandics operativa projektledare i genomförandet.
I projektet ingår även att stötta Pandox med projektledning i genomförandet.
Storlek Scandic Hotels AB:s investeringsvolym för 26 väghotell i Sverige är ca 330 Mkr.